Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Droga Krzyżowa

STACJA I
Pan Jezus skazany na śmierć krzyżową
Nasz Miłosierny Pan , jak kochający ojciec, w obliczu najtrudniejszej próby staje przede mną, by mnie pocieszyć i dodać mi odwagi do coraz głębszego wnikania w drogę krzyżową.
STACJA II
Pan Jezus zostaje obarczony krzyżem
Wcale nie pragnę, by Krzyż stał się lzejszy, bo cierpienie z Chrystusem jest dla mnie cenne. Kiedy kontempluję Krzyż na ramionach Jezusa, czuję się silniejsza, a moje serce przepełnia święta radość.
STACJA III
Pierwszy upadek pana Jezusa
Upadek cudzy to nie powód do zgorszenia, lecz udzielenia pomocy – jeśli nie bezpośredniej, to modlitwy i ofiary.
Najpewniejszą próbą miłości jest cierpienie dla umiłowanego. Skoro więc Syn Boży, z
czystej miłości, cierpiał tak bardzo, to nie mam najmniejszej
wątpliwości, że dźwigany z Jego powodu Krzyż staje się umiłowany i to miłością bezgraniczną.
STACJA IV
Pan Jezus spotyka swoją ukochaną Matkę
Dziewico
bolesna, uproś u swego Najświętszego Syna, byśmy coraz głębiej wnikali w
tajemnicę Krzyża, i razem z Tobą jednoczyli się z cierpieniami Jezusa.
Najświętsza Dziewico, uproś nam miłość do Krzyża, cierpienia i bólu.
Jako pierwsza - w najdoskonalszy sposób - wypełniłaś Ewangelię, zanim
jeszcze została objawiona światu - uproś nam łaskę ewangelicznego życia, byśmy jak najszybciej stanęli przy Tobie.
STACJA V
Szymon Cyrenejczyk pomaga panu Jezusowi nieść krzyż
Jezus wciąż powołuje ludzi. Nie zważając na moje grzechy, wybrał i mnie, bym go wspomagała w wielkim dziele zbawienia. Im bardziej ktoś cierpi - nie doznając pocieszenia, tym lepiej rozumie ból dobrego Jezusa. Dlatego pragnę cierpieć coraz bardziej - nie mając pociechy - i w tym cierpieniu odnajdować całą swoją radość.
STACJA VI
Weronika podaje Panu Jezusowi chustę do otarcia Oblicza
Troszcząc się o czystość czyjejś twarzy, sprawiasz, że twoje oblicze pięknieje.
Weronika to prawdziwy obraz Miłosiernej Miłości. Ta miłość dała jej odwagę, aby podejść do Jezusa skazanego na śmierć i otrzeć krew z Jego swiętej twarzy. Czy my dziś mamy tę odwagę miłości, aby stanąć w obronie pokrzywdzonych i pomagać im.
STACJA VII
Pan Jezus upada po raz drugi
Ile upadków w drodze za Mną, tyle szans na pogłębienie pokory i zrozumienie cudzych słabości, by wybaczać.
Jezu..., gdybyś Mnie Ty sam nie wspierał nie umiałabym wytrzymać tyle cierpień, ale moc łaski Twojej utrzymuje mnie na wyższym poziomie. Dajesz mi moc aby iść zawsze naprzód i gwałtem zdobywać Niebo, i mieć w sercu miłość do tych, od których doznaje się przeciwności i wzgardy. Można wszystko z łaską Twoją.
STACJA VIII
Pan Jezus pociesza i upomina płaczące niewiasty
Niech was nie przeraża myśl, że czas próby jest jeszcze długi... Droga do zbawienia wiedzie przez wzburzone morze, wciąż zagrażające upadkiem. Kalwaria jest górą świętych, ale stamtąd przechodzi się na inną górę, na górę Tabor.
STACJA IX
Pan Jezus upada po raz trzeci
Kolejny upadek to także szansa na heroizm wytrwałości i wiary.
W trzecim upadku Jezus pokazuje, jak bardzo słabym jest ciało człowieka. To jednak, że potrafi On podnosić się i dalej dźwigać Swój Krzyż, to dowodzi, że siłę do tego czerpał z Bożej Mocy Swego Ducha. Nieporównywalnie gorszymi od fizycznych upadków człowieka są jego duchowe upadki, czyli jego grzechy. Jezus więc poucza: " Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe." (Mt 26, 41).
STACJA X
Pan Jezus zostaje obnażony z szat
Tak jak żołnierze rzymscy okradli Jezusa z szat, podobnie szatan poprzez różne grzechy okrada duszę człowieka z szaty i Łaski Uświęcającej, co prowadzi do całkowitego zepsucia i śmierci wiecznej.
Wszystkie cierpienia Jezusa ukazują, jak szatan potrafi zaślepić ludzi i wprowadzić zamęt do ich serc i myśli.
STACJA XI
Pan Jezus zostaje przybity do krzyża
Powtarzaj z przekonaniem: witaj Krzyżu
radości moja, abyś nigdy nie zapragnęła odłączyć się ode Mnie Ukrzyżowanego z miłości do Siebie i innych…
Jezus pozwolił przybić się do krzyża i do końca znosił wszystkie cierpienia w wielkiej cierpliwości, tzn. z wielką miłością, aby nas wybawić z mocy grzechu i szatana. Tylko Jezus może zrozumieć moje cierpienia. 
STACJA XII
Pan Jezus kona na krzyżu
Jakie uczucia dziś poruszają nasze serca, gdy rozważamy te wszystkie cierpienia Jezusa, Jego matki Maryi, Jego Apostołów.
Czy potrafimy, gdy nas prześladują i krzyżują, powiedzieć tak jak Jezus na krzyżu: "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią."
STACJA XIII
Ciało Pana Jezusa zostaje zdjęte z krzyża
Dobrze wiem, że Krzyż jest znakim miłości, zadatkiem odkupienia, a miłość bez pokarmu, bez cierpienia nie może być prawdziwa.
STACJA XIV
Złożenie ciała Pana Jezusa do grobu
Nie pragnę niczego innego - albo umrzeć, albo kochać Boga. Albo śmierć albo miłość, bo życie bez miłości Boga jest gorsze niż śmierć
AMEN
Droga Krzyżowa
Tradycja odprawiania tego nabożeństwa powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię męki i śmierci Jezusa. Liczbę XIV stacji ustalono w XVII w.
W naszym kościele nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbywa się, co tydzień w każdy wtorek Wielkiego Postu o godz.18:30,  w którym uczestniczą dzieci i
dorośli. Dzieci bardzo chętnie służą podczas tego nabożeństwa, co cieszy
nie tylko Księży ale także rodziców. Droga Krzyżowa odbywa się w
dwóch językach: polskim i angielskim, w związku z tym prowadzona jest
przez dwóch Księży: Księdza Proboszcza lub Księdza Wikariusza parafii
polskiej i Księdza Wikariusza parafii angielskiej.
Uroczystość
rozpoczyna się głośnym, wspólnym śpiewem potem odwiedzamy kolejno 14 stacji rozważając
chwile Męki Pańskiej. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej odbywa się
Adoracja Krzyża Świętego i Obrzęd Komunii oraz Błogosławieństwo. Chwile
przeżyte podczas obrzędów są niezastąpione i zawsze inne, wszystko
zależy od tego jaki był dzień. Droga Krzyżowa zalicza sią do nabożeństw najbardziej zalecanych przez Stolicę Apostolską. Odprawia się ją prywatnie i publicznie.
Pan Jezus do św. Faustyny powiedział tak:
 "Jedna godzina rozważania Mojej Bolesnej Męki, ma wiekszą zasługę aniżeli cały
rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich Bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość."