Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Duch Święty

Świętując uroczystość Zesłania Ducha Świętego przeżywamy właściwie
najważniejszą, najbardziej centralną rzeczywistość naszej
egzystencji, naszego życia. Jakie znaczenie ma Duch, wskazuje już
choćby częstotliwość użycia tego wyrazu w Biblii – występuje w Niej
dokładnie 740 razy. To jedno z najczęściej używanych słów, tak jak
„Bóg” czy „zbawienie”. Już sama ta częstotliwość wskazuje, jak
bardzo Słowo Boże chce nas kierować w stronę Ducha, tego, co
wyższe, jak bardzo chce pokonać w nas siłę grawitacji, ciążenia
ziemi, materii, ciała. Szczególnie w Nowym Testamencie, w
Ewangeliach, co chwilę, zwłaszcza w najważniejszych wydarzeniach,
spotykamy się z Duchem Świętym. Pokrótce przypomnijmy sobie
niektóre z tych miejsc. Już na samym początku:

- Maryja „znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego” (Mt 1,18)
- „…Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.” (Łk 1,35)
- „… został napełniony Duchem Świętym i prorokował…” (Łk 1,67)
- „…Duch Święty spoczywał na nim” (Łk 2,25)
- Jezus „…chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3,11)
- „Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni” (Łk 4,1)
- „Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei…” (Łk 4,14)
- „Duch Pański spoczywa na Mnie…” (Łk 4,18)
- „…Jezus rozradował się w Duchu Świętym…” (Łk 10, 21)
- „…o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go
proszą.” (Łk 11,13)
- Trzeba wam się „narodzić z (…) Ducha” (J 3,5)
- „…prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie” (J 4,23)
- „Duch daje życie…” (J 6,63)
- „Duch Prawdy, którego świat przyjąć nie może…” (J 14,17)
- „…napełnieni Duchem Świętym…” (Dz 2,4).


Tę listę można by jeszcze przedłużać o wiele innych cytatów – z
Dziejów Apostolskich, z listów. One uświadamiają nam, jak centralne
jest działanie i obecność Ducha Świętego w życiu samego Jezusa,
który przecież był Synem Bożym. A działał w Duchu, napełniony Jego
mocą. Zawsze, nie chciał działać sam. Kochające się osoby chcą być
razem, chcą działać razem - jak dobrzy małżonkowie, dobrzy
przyjaciele. Tym bardziej Osoby Trójcy Przenajświętszej, Osoby Pierwotnej Wspólnoty Miłości.