Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Dzień III

3-ci dzień ćwiczeń duchowych z dwunastodniowego I-ego okresu „Wyrzeczenie się świata”
Ćwiczenia duchowe:
 Rachunek sumienia, modlitwa, ćwiczenie się w: wyrzeczeniu, umartwianiu,
czystości serca – ta czystość jest nieodzownym warunkiem dla
kontemplowania Boga w Niebie, widzenia Go na ziemi i poznania Go poprzez
światło wiary.
Modlitwy do odmawiania przez pierwszych dwanaście dni:
– Veni Creator Spiritus,
– Ave Maris Stella,
– Magnificat
Kliknij
***
Czytania na dziś:
Dzień trzeci: Z Ewangelii wg Św. Mateusza 5, 27-37;

Szóste przykazanie
 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!  A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i
odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z
twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.
  I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie.
Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż
żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
  Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.
A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem
nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę,
dopuszcza się cudzołóstwa.
Ósme przykazanie
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi.  A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym;  ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.  Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.
Z książki „O naśladowaniu Chrystusa, Księga Ks. I, Rozdz. 18:
Księga I Zachęty pomocne do życia duchowego
Rozdział XVIII
O PRZYKŁADZIE ŚWIĘTYCH OJCÓW

1. Spójrz na żywe przykłady świętych Ojców, w których jaśnieje doskonałość i
pobożność, a ujrzysz, jak to mało, prawie nic, do czego my dochodzimy.
O, czymże jest nasze życie, jeśli je
porównamy z ich życiem? Święci i przyjaciele Chrystusa służyli Panu
w głodzie i pragnieniu, w chłodzie i nagości, w pracy i trudzie, w
czuwaniu i postach, w modlitwie i rozmyślaniach, w prześladowaniach i w
poniżeniu.
2. O, jak wiele, jak ciężkie udręki znosili apostołowie, męczennicy, wyznawcy,
panny i wszyscy inni, którzy zapragnęli iść śladami Chrystusa! Mieli w
nienawiści dusze swoje w tym życiu, byle mogli pozyskać życie wieczne.
O, jak surowe i pełne wyrzeczeń było bytowanie świętych Ojców na pustyni! Jakie uporczywe i ciężkie znosili pokusy, jak często dręczył ich nieprzyjaciel! Jak nieustannie i żarliwie
modlili się do Boga! Jakie surowe przetrzymali umartwienia! Jak wielka
była ich gorliwość i zapał w dążeniu do duchowej doskonałości! Jak
dzielnie walczyli ze sobą i pokonywali swoje wady! Z jak czystą i prostą
myślą zwracali się do Boga! We dnie pracowali, a noce spędzali na
modlitwach, chociaż i pracując nie przestawali się modlić w głębi serca.
3. Cały swój czas wykorzystywali z pożytkiem, a każda chwila poza pracą poświęcona
Bogu była im za krótka. Czasami z wielkiego uniesienia ducha zapominali o
posileniu ciała. Odrzucali bogactwa, godności, zaszczyty, zostawiali
przyjaciół i znajomych, nie chcieli posiadać nic z rzeczy świata, tylko
to, co niezbędne do życia, i ubolewali, że z konieczności muszą jeszcze
podlegać potrzebom ciała.
Byli więc biedakami, jeśli chodzi o rzeczy ziemskie, ale bogaczami łaski i dobra. Na zewnątrz nie mieli nic, ale w głębi podtrzymywała ich łaska i Boża pociecha.