Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Dzień IV

 2-gi dzień z dwunastodniowego I-ego okresu „Wyrzeczenie się świata”

Ćwiczenia duchowe:
Rachunek sumienia, modlitwa, ćwiczenie się w: wyrzeczeniu, umartwianiu,
czystości serca – ta czystość jest nieodzownym warunkiem dla
kontemplowania Boga w Niebie, widzenia Go na ziemi i poznania Go poprzez
światło wiary.
Modlitwy do odmawiania przez pierwszych dwanaście dni:

– Veni Creator Spiritus,
– Ave Maris Stella,
– Magnificat
 Kliknij
***
Czytania na dziś
Dzień czwarty z Ewangelii wg. Św. Mateusza 5, 38-48
Prawo odwetu.
 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!  A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!  Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!  Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Miłość nieprzyjaciół
 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On
sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.  Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?  I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?  Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Rozdział XVIII O PRZYKŁADZIE ŚWIĘTYCH OJCÓW
4. Byli obcy światu, ale bliscy Bogu i z Nim zaprzyjaźnieni. Sobie zdawali się
niczym, świat nimi gardził, lecz w oczach Boga byli najdrożsi i
ukochani. Trwali w prawdziwej pokorze, żyli w zwykłym posłuszeństwie,
chodzili pełni miłości i cierpliwości i dlatego codziennie stawali się
coraz doskonalsi i otrzymywali wiele łaski od Boga. Są odtąd dla
wszystkich duchownych przykładem i lepiej zachęcają do doskonałości, niż
całe tłumy letnich skłaniać by mogły do lenistwa.
5. O, jak  wielki był zapał zakonników na początku ich świętego powołania! Jak
pobożne słowa! Jakie współzawodnictwo w cnotach! Jaka dyscyplina! Jaki
szacunek i jakie kwitło posłuszeństwo wobec bezpośredniego zwierzchnika
we wszystkim. Pozostałe świadectwa świadczą do dziś, że byli to ludzie
naprawdę święci i pełni doskonałości, bo tak dzielnie zmagając się ze
sobą, podeptali to, co daje świat. Teraz już ten jest wielki, kto nie
przekroczył reguły, kto potrafi tylko cierpliwie znosić to, do czego sam się zobowiązał.