Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Dzień IX

9-ty dzień ćwiczeń duchowych z dwunastodniowego I-ego okresu „Wyrzeczenie się świata”
Ćwiczenia duchowe:
Rachunek sumienia, modlitwa, ćwiczenie się w: wyrzeczeniu, umartwianiu,
czystości serca – ta czystość jest nieodzownym warunkiem dla
kontemplowania Boga w Niebie, widzenia Go na ziemi i poznania Go poprzez
światło wiary.
Modlitwy do odmawiania przez pierwszych dwanaście dni:
– Veni Creator Spiritus – Ave Maris Stella – Magnificat
Kliknij

***
Czytania na dziś
Z książki „O naśladowaniu Chrystusa
Księga I Rozdział XIII Kliknij
O PRZEZWYCIĘŻANIU POKUS

1.Póki żyjemy na ziemi, nie możemy uniknąć cierpienia i pokus. Dlatego w
Księdze Hioba czytamy: Bojowaniem jest żywot ludzi na ziemi.
Niech więc każdy strzeże się pokus i czuwa
w modlitwie, aby nie wtargnął którędy wróg i nie usidlił go, nie śpi on
bowiem, ale krąży szukając, kogo by pożreć. Nikt nie jest aż tak
doskonały i święty, aby nie doświadczał pokus, pozbyć się ich zupełnie
nie zdołamy.
2. A przecież pokusy bywają nawet pożyteczne, choć są uciążliwe i męczące, bo
przez nie człowiek staje się pokorniejszy, czystszy i mądrzejszy.
Wszyscy święci przechodzili przez rozliczne udręki i pokusy, a jednak
nie przestawali się doskonalić.
Ci zaś, którzy nie zdołali oprzeć się
pokusom, odpadli i zginęli. Nie ma zakonu tak świętego ani miejsca tak ukrytego, gdzie nie wdarłyby się pokusy i trudności.
3. Człowiek nie może być bezpieczny od pokus, dopóki żyje, ponieważ to w nas samych
tkwi źródło pokusy, jako że urodziliśmy się z pożądania. Ledwo odrzucimy
jedną pokusę i udrękę, a już nadciąga druga i ciągle mamy powód do
cierpienia, bo utraciliśmy zdolność prawdziwego szczęścia.
Niektórzy, uciekając od pokus, wpadają w
nie jeszcze głębiej. Ucieczka nie prowadzi do zwycięstwa; tylko
cierpliwością i pokorą możemy okazać się silniejsi od tych naszych
wrogów.
4. Kto tylko zewnętrznie unika pokus, nie wyrywając ich korzenia, niewiele osiągnie;
tym rychlej wrócą i tym bardziej dręczyć go będą. Stopniowo, cierpliwie
i wytrwale – lepiej nad nimi zapanujesz z Bożą pomocą, niż gdybyś
działał ostro i surowo. Przyjmuj chętnie rady, jeśli odczuwasz pokusę, i
nie odnoś się surowo do kogoś innego, kto cierpi pokusy, ale staraj się
go podtrzymać na duchu, jak chciałbyś, aby ciebie podtrzymano.
5. Przyczyną tych wszystkich złych pokus jest chwiejność ducha i mała ufność do
Boga. Bo jak okręt bez sternika fale ciskają to tu, to tam, tak człowiek słaby i niestały w swoich postanowieniach miota się pośród pożądań.