Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Dzień VI

6-ty dzień ćwiczeń duchowych z dwunastodniowego I-ego okresu „Wyrzeczenie się świata”
Ćwiczenia duchowe:
Rachunek sumienia, modlitwa, ćwiczenie się w: wyrzeczeniu, umartwianiu,
czystości serca – ta czystość jest nieodzownym warunkiem dla
kontemplowania Boga w Niebie, widzenia Go na ziemi i poznania Go poprzez
światło wiary.
Modlitwy do odmawiania przez pierwszych dwanaście dni:
– Veni Creator Spiritus,
– Ave Maris Stella,
– Magnificat
Kliknij

***
Czytania na dziś

Dzień szósty: z Ewangelii wg. Św. Mateusza 6,24-34
Dobra trwałe
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a
drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
Zbytnie troski
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to,
co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż
życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają
do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście
ważniejsi niż one?  Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?  A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą.  A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.
Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie
wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?  Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać?  Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.  Starajcie się naprzód o królestwo; i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.  Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

Z książki „O naśladowaniu Chrystusa, Księga Ks. I, Rozdz. 18
Rozdział X
O TYM, JAK DOBRZE JEST ODRZUCIWSZY ŚWIAT SŁUŻYĆ BOGU

1. Znowu będę mówił, Panie, nie chcę milczeć, będę mówił do Boga, Pana mojego i
Króla, który jest w niebie. O, jak wielka i niezmierzona jest dobroć,
którą ukrywasz, o Panie, przed tymi, co się Ciebie boją! Ale czym jesteś
dla tych, co Cię miłują? Czym dla tych, co Ci służą z całego serca?
Trudno wypowiedzieć prawdziwe szczęście
kontemplacji, jakiego udzielasz tym, którzy Cię miłują. Najbardziej
okazałeś mi łaskawość Twojej miłości przez to, że nie było mnie, a oto
mnie stworzyłeś, błąkałem się tak długo, a oto przyprowadziłeś mnie do
siebie, abym Ci służył, i nauczyłeś mnie, abym Cię kochał.
2. O źródło wiekuistej miłości, jakże mówić o Tobie? Czyż mógłbym o Tobie zapomnieć,
skoro Ty raczyłeś pamiętać o mnie nawet wtedy, kiedy się splamiłem i
upadłem?
Okazałeś swemu słudze miłosierdzie nad wszelkie jego spodziewanie i obdarzyłeś go łaską i przyjaźnią ponad wszelką zasługę.
Cóż Ci dam w zamian za tę łaskę? Przecież
nie wszystkim to dano, aby porzuciwszy wszystko, wyrzekli się życia w
świecie i wybrali życie zakonne. Cóż więc w tym wielkiego, że Ci służę,
skoro całe stworzenie jest po to, aby Ci służyło.
Służyć Tobie – to nie powinno mi się
wydawać niczym wielkim, ale to raczej zdaje mi się wielkie i
zdumiewające, że raczyłeś mnie, tak nędznego i niegodnego, przyjąć za
sługę i włączyć do grona umiłowanych sług swoich.
3. Wszystko,co mam i czym mogę Ci służyć, jest przecież Twoje. A jednak to Ty
służysz mi bardziej niż ja Tobie. Oto niebo i ziemia, które stworzyłeś i
poddałeś władzy człowieka, są Ci posłuszne i czynią codziennie, co im
nakazałeś.
A jakby tego było mało, nawet aniołom
rozkazałeś poddać się pod władzę człowieka. Ale wszystko to przewyższa
fakt, że Ty sam raczyłeś służyć człowiekowi i obiecałeś dać mu siebie samego.