Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Dzień VII

7-my dzień ćwiczeń duchowych z dwunastodniowego I-ego okresu „Wyrzeczenie się świata”
Ćwiczenia duchowe:
 Rachunek sumienia, modlitwa, ćwiczenie się w: wyrzeczeniu, umartwianiu,
czystości serca – ta czystość jest nieodzownym warunkiem dla
kontemplowania Boga w Niebie, widzenia Go na ziemi i poznania Go poprzez
światło wiary.
Modlitwy do odmawiania przez pierwszych dwanaście dni:
– Veni Creator Spiritus – Ave Maris Stella – Magnificat
Kliknij

***
Czytania na dziś
Siódmy dzień: z Ewangelii wg. Św. Mateusza 7, 1-14
Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.  Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.  Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?  Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku?  Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed
świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie
poszarpały.
Wytrwałość w modlitwie
 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.  Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.  Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień?  Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co
dobre, tym, którzy Go proszą.
Złota zasada postępowania Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.
Ciasna brama
Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta
droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią
wchodzą.  Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!

Z książki „O naśladowaniu Chrystusa, Księga III
Rozdział X
O TYM, JAK DOBRZE JEST ODRZUCIWSZY ŚWIAT SŁUŻYĆ BOGU

4. Cóż Ci dam za te stokrotne dary? Obym tylko mógł służyć Ci przez wszystkie dni
życia! Obym choć przez jeden dzień potrafił godnie wypełniać swoją
służbę! Bo Ty godny jesteś wszelkiej służby, wszelkiej czci i wiekuistej
chwały.O tak, Tyś jest moim Panem, a ja Twoim
ubogim sługą, który oby służył Ci ze wszystkich sił i nigdy nie zmęczył
się głoszeniem Twojej chwały. Tego tylko chcę, tego pragnę, a czego mi
nie dostaje, racz dopełnić, Panie.
5. Wielka to cześć, wielki zaszczyt być w Twojej służbie i wszystko porzucić dla
Ciebie. Jakże to wielka łaska, jeśli ktoś dobrowolnie oddaje się w Twoją
najświętszą służbę.
Ci, którzy dla Twojej miłości wyrzekną się
miłości ziemskiej, odnajdą dogłębną pociechę Ducha Świętego. Ci, którzy
dla Twojego imienia wybiorą wąską ścieżkę i wyzbędą się doczesnych
trosk, zdobędą prawdziwą wolność ducha.
6. O, jakże szczęśliwa i radosna jest służba Bogu, w której człowiek staje się
rzeczywiście wolny i święty. O, jakże święty jest stan zakonnego
poddaństwa, który czyni człowieka podobnym aniołom, miłym Bogu,
postrachem dla złych duchów, wzorem dla wiernych! O, ukochana i
upragniona na zawsze służbo, która obiecujesz najwyższe dobro i pomagasz osiągnąć radość trwającą bez końca.