Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Dzień VIII

8-my dzień ćwiczeń duchowych z dwunastodniowego I-ego okresu „Wyrzeczenie się świata”
Ćwiczenia duchowe:
Rachunek sumienia, modlitwa, ćwiczenie się w: wyrzeczeniu, umartwianiu,
czystości serca – ta czystość jest nieodzownym warunkiem dla
kontemplowania Boga w Niebie, widzenia Go na ziemi i poznania Go poprzez
światło wiary.
Modlitwy do odmawiania przez pierwszych dwanaście dni:
– Veni Creator Spiritus, – Ave Maris Stella, – Magnificat
kliknij

***
Czytania na dziś
Dzień ósmy: z Ewangelii wg. Św. Mateusza 7, 15-29
Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami
Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.  Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi?  Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce.  Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.  Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.  A więc: poznacie ich po ich owocach.
Łudzenie samego siebie
Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa
niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w
niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą
Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie
czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”  Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”
Dobra lub zła budowa
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z
człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można
porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.  Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.  Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką.  Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Z książki „O naśladowaniu Chrystusa, Księga Ks. III, Rozdz. 7
O TYM, ŻE ŁASKĘ NALEŻY UKRYWAĆ POD STRAŻĄ POKORY

4. Kto w czas pokoju chce być nazbyt bezpieczny, często w czasie wojny okazuje
się nikczemnikiem i tchórzem. Gdybyś umiał być zawsze skromny i pokorny,
potrafił panować nad sobą i hamować siebie, nie wpadałbyś tak szybko w
niebezpieczeństwa i klęski.
Oto dobra rada: kiedy odczuwasz żar ducha,
pomyśl, co będzie jutro, gdy światło przygaśnie. A kiedy to się stanie,
pomyśl sobie, że blask znowu powróci i że ci go ująłem na krótko na
przestrogę dla ciebie, a dla mnie na chwałę.
5. Lepsze jest takie doświadczenie, niż gdyby zawsze wszystko szło po twojej
myśli. Bo zasługa nie polega na tym, że ktoś ma więcej widzeń lub
zachwyceń albo że jest biegły w Piśmie lub piastuje wyższe od innych
dostojeństwa, ale na tym, że ma mocne oparcie w pokorze i że przepełnia
go miłość Boża, że zawsze szuka we wszystkim samej tylko czystej chwały
Bożej, że o sobie niewiele mniema i widzi siebie w prawdzie swojej
słabości, że więcej się cieszy, gdy ludzie nim gardzą i poniżają go, niż kiedy chwalą.