Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Dzień X

10-ty dzień ćwiczeń duchowych z dwunastodniowego I-ego okresu „Wyrzeczenie się świata”
Ćwiczenia duchowe:
Rachunek sumienia, modlitwa, ćwiczenie się w: wyrzeczeniu, umartwianiu,
czystości serca – ta czystość jest nieodzownym warunkiem dla
kontemplowania Boga w Niebie, widzenia Go na ziemi i poznania Go poprzez
światło wiary.
Modlitwy do odmawiania przez pierwsze dwanaście dni:
– Veni Creator Spiritus – Ave Maris Stella – Magnificat
Kliknij

***
Czytania na dziś
Z książki „O naśladowaniu Chrystusa
Księga I Rozdział XIII Kliknij

5. (c.d.) Ogień hartuje żelazo, a pokusa
człowieka sprawiedliwego. Często nie wiemy, do czego jesteśmy zdolni,
dopiero pokusa ujawnia nam, kim jesteśmy. Czuwajmy więc zwłaszcza na
początku, bo wtedy łatwiej pokonać wroga, jeśli nie dopuści się go pod
żadnym pozorem do bram duszy, lecz odpędza go się od progu, choćby już i
kołatał do wrót. Dlatego powiedział ktoś:
Szukaj rady zawczasu, za późno będzie na leki, Kiedy zwlekając dłużej osłabniesz w chorobie.
Najpierw przychodzi do głowy tylko zwykła myśl, od niej rozpala się
wyobraźnia, a potem już człowiek zaczyna lubować się obrazami, jeden
niedobry poryw i – przyzwolenie. Tak pomalutku wkracza w nas przebiegły
wróg, jeżeli nie wyparliśmy go na początku.
A jeśli kto zwleka i ociąga się w tej walce, staje się coraz bardziej bezsilny, gdy wróg rośnie w siłę.
6. Niektórzy więcej pokus znoszą na
początku nawrócenia, niektórzy zaś przy końcu. Inni znowu prawie przez
cały czas żyją w udręce. Są też tacy, którym pokusy nie tak bardzo dają
się we znaki, a sprawia to Boska mądrość i sprawiedliwość, która waży
i możliwości, i zasługi i czyni wszystko dla dobra swoich wybranych.
7. Dlatego nie wpadajmy w rozpacz z
powodu pokus, ale tym gorliwiej błagajmy Boga, aby w każdej udręce
raczył nas wspierać: bo według powiedzenia Pawła, Bóg tyle dopuszcza,
ile potrafimy wytrzymać. A więc znośmy z pokorą wszelkie pokusy i udręki
ufając Bogu, bo wybawi On i podniesie pokornych.
8. Pokusy i cierpienia duchowe są próbą
człowieka, próbą jego doskonałości; i zasługa przez to większa i cnota
widoczniejsza. Cóż to wielkiego, że ktoś jest pobożny i żarliwy, gdy mu
to nie sprawia trudności, ale jeśli przetrzyma czas próby, to dopiero
nadzieja doskonałości. Niektórym udaje się uniknąć wielkich pokus, ale
nie potrafią oprzeć się drobnym i codziennym, niech się przez to uczą
pokory i nie będą zbyt zadufani w ważnych sprawach, gdy w drobnych okazują się tak słabi.