Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Dzień XI

11-ty dzień ćwiczeń duchowych z dwunastodniowego I-ego okresu „Wyrzeczenie się świata”
Ćwiczenia duchowe:
Rachunek sumienia, modlitwa, ćwiczenie się w: wyrzeczeniu, umartwianiu,
czystości serca – ta czystość jest nieodzownym warunkiem dla
kontemplowania Boga w Niebie, widzenia Go na ziemi i poznania Go poprzez
światło wiary.
Modlitwy do odmawiania przez pierwsze dwanaście dni:
– Veni Creator Spiritus – Ave Maris Stella – Magnificat
Kliknij
***
Czytania na dziś
Z książki „O naśladowaniu Chrystusa” Kliknij
Księga I Rozdział XXV
O GORLIWEJ POPRAWIE CAŁEGO ŻYCIA

1. Bądź czujny i pilny w służbie Bożej i myśl często: Po co tu przyszedłem i
dlaczego opuściłem życie pośród świata? Czyż nie po to, aby kiedyś żyć w
Bogu i być człowiekiem ducha? Dąż więc usilnie do doskonałości, a
wkrótce otrzymasz nagrodę swego trudu i nie będzie już lęku ani bólu aż
do końca.
Trochę tu się potrudzisz, a odnajdziesz
prawdziwy spoczynek, o tak, wieczną radość. Jeśli wytrwasz w pracy, w
wierności i zapale, Bóg bez wątpienia odda ci i wiernie, i hojnie. Miej
nadzieję, że zdobędziesz nagrodę, lecz nie bądź nazbyt pewny swego,
bo wpadniesz w lenistwo albo zarozumiałość.
2. Pewien człowiek wątpiący często przeżywał wahania, od lęku do nadziei, aż
kiedyś w kościele pełen smutku upadł przed ołtarzem na kolana i
powtarzał w głębi duszy: O, gdybym wiedział, że wytrwam!
Wtem usłyszał w sercu Bożą odpowiedź:
Gdybyś wiedział, cóż byś uczynił? Czyń to, co chciałbyś wówczas czynić, i
bądź spokojny. – I zaraz pokrzepiony i umocniony na duchu powierzył się
woli Bożej i więcej nie doznawał przypływów zwątpienia. Nie dręczyła go
już odtąd ciekawość przyszłości, ale skupił się cały na odczytywaniu
woli Bożej, czy jest przychylna i sprzyjająca tej sprawie, jaką miał
właśnie podjąć i wykonać.
3. Miej nadzieję w Panu i czyń dobrze, powiada Prorok, mieszkaj w swej ziemi i
karm się jej dostatkiem. Jest jedno, co odciąga wielu ludzi od
doskonałości i usilnej poprawy: obawa trudności czy też wysiłek walki.
W dążeniu do doskonałości przodują ci
właśnie, którzy usiłują dzielnie pokonać to, co dla nich najtrudniejsze i
co stawia opór największy. Bo przez to człowiek doskonali się i zdobywa
większą łaskę, w czym sam siebie przezwycięża i w duchu umartwia.
4. Lecz przecież nie wszyscy w równym stopniu mają z czym walczyć i mogą się
umartwiać. Wszak gorliwy współzawodnik okaże się lepszy w tej walce,
nawet jeśli ma więcej namiętności do pokonania niż inny, może lepszy z
natury, ale mniej w dobrym żarliwy.
Dwie rzeczy zwłaszcza przyczyniają się do
prawdziwej poprawy: odciąć się zdecydowanie od złych skłonności natury i
gorliwiej dbać o dobro w tym, w czym kto jest słabszy. Staraj się także
wystrzegać tego i przezwyciężać w sobie to, co razi cię u innych.
5. Niech wszystko pobudza cię do doskonalenia; gdy widzisz jakieś dobre przykłady
albo słyszysz o nich, staraj się je z zapałem naśladować. Gdybyś zaś
zobaczył coś złego, uważaj, abyś tego samego nie robił, a jeśli już
zrobiłeś, staraj się szybko poprawić. Jak widzisz innych, tak i ciebie
widzą.
Jak miło i przyjemnie patrzeć na gorliwych i
pobożnych braci, pogodnych i posłusznych! Jak smutno i ciężko patrzeć
na snujących się bezładnie, zapominających, do czego zostali powołani.
Straszne to – zaniedbywać cel swego powołania, a zajmować się tym, co do
nas nie należy!
6. Pamiętaj o podjętym postanowieniu i miej przed oczyma zawsze wizerunek
Ukrzyżowanego. Patrząc na życie Jezusa Chrystusa zawstydzisz się, że nie
starałeś się bardziej upodobnić do Niego, choć już tak dawno jesteś na
tej drodze.
Zakonnik, który pilnie i pobożnie ćwiczy
się w rozpamiętywaniu najświętszego życia i męki Pana naszego, tu
znajdzie pod dostatkiem wszystkiego, co mu potrzebne i co konieczne, i
nie ma potrzeby szukania czegoś lepszego poza Jezusem. O, gdyby Jezus
ukrzyżowany wszedł w nasze serca! Jak szybko i w pełni stalibyśmy się mądrzy!