Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Dzień XII

12-ty dzień ćwiczeń duchowych z dwunastodniowego I-ego okresu „Wyrzeczenie się świata”
Ćwiczenia duchowe:
Rachunek sumienia, modlitwa, ćwiczenie się w: wyrzeczeniu, umartwianiu,
czystości serca – ta czystość jest nieodzownym warunkiem dla
kontemplowania Boga w Niebie, widzenia Go na ziemi i poznania Go poprzez
światło wiary.
Modlitwy do odmawiania przez pierwsze dwanaście dni:
– Veni Creator Spiritus – Ave Maris Stella – Magnificat
Kliknij
***
Czytania na dziś

Z Ewangelii wg. Św. Łukasza 11, 1- 13
Modlitwa
1 Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł
jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan
nauczył swoich uczniów”. 2 A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!
3 Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień
4 i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.
Natrętny przyjaciel
5 Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o
północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, 6 bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. 7
Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już
zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać
tobie”. 8 Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego
przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile
potrzebuje.
Wytrwałość w modlitwie
9 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 11 Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? 12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 13
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy
Go proszą”.

Z książki „O naśladowaniu Chrystusa”
Rozdział XXV
O GORLIWEJ POPRAWIE CAŁEGO ŻYCIA

9. O, gdyby nic innego nie było do roboty, tylko chwalić Pana z całego serca i pełną
piersią! O, gdybyś nigdy nie musiał jeść, pić i spać, ale mógł bez
przerwy chwalić Boga i poświęcić się wyłącznie sprawom ducha!
O ileż szczęśliwszy byłbyś wówczas niż
teraz, gdy służysz jeszcze ciału i jego potrzebom. O, gdyby nie było
tych konieczności, a wystarczyłby nam pokarm duchowy, którego, niestety,
tak mało kosztujemy!
10. Kiedy człowiek dojdzie już do tego, że nie szuka pociechy w żadnym stworzeniu,
wówczas dopiero zaczyna rozsmakowywać się tylko w Bogu, wówczas też z
każdej sytuacji czerpie zadowolenie.
Wówczas już nie cieszy się zbytnio z
jakiegoś wielkiego wydarzenia ani nie smuci z drobnego powodu, ale
składa siebie całkowicie i ufnie w ręce Boga, który jest mu wszystkim we
wszystkim, dla którego nic nie ginie, nic nie umiera, lecz wszystko dla
Niego żyje i bez sprzeciwu służy Jego woli.
11. Pamiętaj zawsze o końcu, bo czas zmarnowany nie wraca. Bez trudu i bez wysiłku
nigdy nic nie osiągniesz. Jeżeli zaczynasz obojętnieć, źle z tobą. Jeśli
jednak masz w sobie zapał, odnajdziesz pokój i odczujesz, o ile lżejsza
stanie ci się praca, gdy będziesz ją wykonywać dla samej łaski Bożej i
dla miłości dobra.
Człowiek pilny i gorliwy gotów jest na
wszystko. Większy to trud zwalczać wady i złe skłonności niż pracować
fizycznie w pocie czoła. Kto nie unika małych potknięć, wkrótce dojdzie
do większego upadku. Ciesz się wieczorem, jeśli owocnie dzień ci
upłynął. Czuwaj nad sobą, pobudzaj się i sam siebie zachęcaj, a
jakkolwiek inni postępują, ty pilnuj sam siebie. O tyle się udoskonalisz, o ile zdołasz przezwyciężyć siebie. Amen.