Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĘCIU SOBÓT MIESIĄCA Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

Wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej
W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło,
do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg
chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.
Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem
uratowanych i nastanie pokój na świecie”.„Przybędę, by prosić o
poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św.
wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną
spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna
propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i
prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele
cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce
zatriumfuje”.Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka
Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części
tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z
Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.Dzieciątko powiedziało:“Miej
współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami,
którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto
by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.Maryja powiedziała:“Córko
moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni
ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty
staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w
godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich,
którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą
Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut
rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
Dlaczego ma to być „pięć sobót” wynagradzających, a nie dziewięć lub siedem na cześć Matki Bożej Bolesnej?
Siostra Łucja odpowiada: „Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja
1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i
piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością.
Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje: Córko, motyw
jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w
sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej
Niepokalanej Matki.
Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej
bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Oto, droga córko, motyw, który
kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt
wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje
miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją
obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami,
aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.
Jezus powiedział do siostry Łucji: „To prawda, moja córko, że wiele
dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel
otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią
pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej
Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.
Modlitwy Anioła z Fatimy
O Boże mój, wierzę w Ciebie,
uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych,
którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają,
nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

      Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
        W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję
    i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,
                                  Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
                                  obecnego na ołtarzach całego świata
                                jako wynagrodzenie za zniewagi,
                                świętokradztwa i obojętność,
                                którymi jest On obrażany.
                                      Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
                                        i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
                                        proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
                              Amen
Warunki nabożeństwa pierwszych sobót - co jest wymagane, aby uczynić zadość temu nabożeństwu?

Warunek 1 - Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.
Warunek 2 - Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.
Warunek 3 - Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca.
Warunek 4 - Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca.

Piętnastominutowe rozmyślanie (przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną)
Najpierw odmawia się modlitwę wstępną:
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.
Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 - 38).
Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.
Z pokora pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej.

Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:
a. rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi, b. rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny,
c. rozważ wcielenie Syna Bożego.

Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.  Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe. Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć. Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia. Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża. 
A jeśli ktoś nie może spełnić warunków w sobotę, czy może wypełnić je w niedzielę?
Siostra Łucja odpowiada: „Tak samo zostanie przyjęte praktykowanie
tego nabożeństwa w niedzielę następującą po sobocie, jeśli moi kapłani ze słusznej przyczyny zezwolą na to duszom”.
Korzyści: jakie łaski zostały obiecane tym, którzy choć raz je odprawią?
„Duszom,
które w ten sposób starają się mi wynagradzać - mówi Matka Najświętsza
- obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.