Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Intencje i modlitwy

Duch Św. Modlitwy, pieśni, wezwania...

2016-06-18 20:08:37, komentarzy: 2


Pewnie niejednokrotne zdarza się nam myśleć, że dary Ducha Świętego i charyzmaty Ducha Świętego to, to samo. Po co więc to rozróżniać? Ale pojęcia te różnią się od siebie nie tylko brzmieniem. Bowiem dary Ducha Świętego są „specjalnymi uzdolnieniami, które pozwalają nam żyć w sposób godny ucznia Jezusa Chrystusa, kształtują duchowość chrześcijańską.


Każdy człowiek ochrzczony, przystępujący do sakramentu bierzmowania, otrzymuje takie same dary: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej (KKK 1831). Dzięki tym darom dusza człowieka, łatwo postępuje w doskonałości chrześcijańskiej. Ale to od człowieka zależy jak te dary w sobie rozwinie.

Charyzmat natomiast, to szczególny dar łaski, który Pan daje wszystkim osobom, ale nie są one takie same. Każdy je otrzymuje, ale stosownie do jego roli w życiu wspólnoty Kościoła. Charyzmat to dar służebny, uzdalniający do posługiwania dla dobra całej wspólnoty Kościoła. Zatem dary otrzymuje każdy i takie same, aby człowiek mógł żyć zgodnie z nauką Chrystusa. Charyzmaty, również otrzymuje każdy, ale za to inne, aby służyły całej wspólnocie Kościoła.

Osoby obdarzone charyzmatycznymi darami Ducha Św. muszą zawsze pamiętać, że najważniejsza jest MIŁOŚĆ. Pan powołuje te osoby do służby Bogu i ludziom, dla któych użytku są one przeznaczone.


« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • Anonimowy 21:08, 18 czerwca 2016

  O siedem darów Ducha Świętego

  Modlitwa ze Szkoły Modlitwy Jana Pawła II

  Uwielbiam Cię, Duchu Święty, oddaję się Tobie i z ufnością proszę, abyś zawsze mieszkał we mnie, wszystkiego mnie nauczył i hojnie udzielał mi swoich darów.

  O, Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
  O, Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
  O, Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną.
  O, Duchu Święty, Dawco daru męstwa, umacniaj mnie.
  O, Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, prowadź mnie.
  O, Duchu Święty, Dawco daru pobożności, uświęcaj mnie.
  O, Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, broń mnie.

  Niebieski Ogniu, przemieniaj mnie w siebie, abym coraz bardziej płonął miłością Boga i ludzi. Niech miłość będzie najważniejszą regułą mego ziemskiego życia i darem uczestnictwa w Twoim Boskim życiu, w którym jesteś jedno z Ojcem i Synem w wiecznym szczęściu Trójcy. Amen.

  Odpowiedz
 • BB 21:00, 18 czerwca 2016

  Modlitwa o Ducha Świętego

  Przyjdź Duchu Święty
  zintegruj wszystkie elementy mego istnienia,
  pomóż mi, bym kochał siebie samego
  i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.
  Przyjdź Duchu Święty
  zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.
  Przyjdź Duchu Święty
  i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu.
  Przyjdź Duchu Święty
  i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.
  Przyjdź Duchu Święty
  i rozpal we mnie ogień Twojej miłości,
  abym kochał wszystkich ludzi,
  szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących.
  Przyjdź Duchu Święty
  uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu.
  Przyjdź Duchu Święty
  doprowadź mnie do całej prawdy,
  odrzucając wszelki fałsz i podstęp
  Przyjdź Duchu Święty
  oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo
  szczególnie kiedy szatan
  przebiera się za anioła światłości
  Przyjdź Duchu Święty
  otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia
  Uczyń ze mną, co zechcesz,
  poddaję moje plany Twoim,
  chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć.
  Przyjdź Duchu Święty
  i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego
  Otwórz moje uszy, abym go słuchał
  i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny.
  Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego
  i spraw, bym tworzył Ciało Chrystusa.
  Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego
  i stwórz w nas jedność:
  zniszcz bariery nienawiści i podziału,
  które zbudowaliśmy przez nasz egoizm.
  Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna
  i zgromadź Lud Boży
  w jedno serce, jedną duszę, jedną wiarę
  w jednym Ojcu.
  Przyjdź Duchu zdrowia
  i uzdrów nasze zranione relacje.
  Przyjdź Duchu prawdy
  spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje
  w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju.
  Przyjdź Duchu jedności
  i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie
  w jedną trzodę, pod jednym Pasterzem.
  Przyjdź Duchu Stworzycielu
  i odnów oblicze ziemi:
  uczyń niebo nowe i ziemię nową,
  bo tego oczekujemy i potrzebujemy.
  Przyjdź Duchu Odnowicielu
  i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie.
  Przyjdź Duchu nadziei
  spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło,
  abyśmy rozsiewali ziarna dobra.
  Przyjdź Boża Mocy,
  abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe
  w strukturach ekonomicznych , politycznych i społecznych.
  Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz,
  i daj nam wyobraźnię, potrzebną do scementowania
  cywilizacji miłości
  i stworzenia sprawiedliwych struktur,
  które byłyby znakiem królestwa ostatecznego, przez nas oczekiwanego.
  Uzdrów mnie w taki sposób
  abym całą wieczność
  chwalił Cię i błogosławił
  z radością całkowitego zdrowia
  w pełni życia wiecznego

  Odpowiedz