Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej

Dziewico Niepokalana, Matko Chrystusowa i Matko Kościoła. Od wielu
już lat jesteś obecna wśród nas w znaku swego słynącego łaskami
Obrazu. Oczyma pełnymi dobroci i współczucia spoglądasz na swoje
dzieci i zapraszasz do siebie tych, którzy Tobie ufają i oczekują
od Ciebie pomocy.Przyjmij, Matko Łaskawa, nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy –
jako Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić,
jak sławił Cię Archanioł Gabriel, i jak sławi Cię przez wieki
Kościół święty.Przychodzimy do Ciebie pełni ufności, wierząc w Twoje przemożne
orędownictwo u Boga. Wysłuchaj naszych modlitw i przedstaw je
Twojemu Synowi, naszemu Odkupicielowi.Przeczysta Panno Maryjo, Łaski pełna, oddajemy Ci nas samych, całą
naszą miłość, nasze życie, pracę i radości, nasze słabości i
cierpienia. Udziel nam pokoju, sprawiedliwości i pomyślności, gdyż
wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Tobie, Pani i Matko
nasza. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i z Tobą iść drogą
pełnej wierności Chrystusowi w Jego kościele. Prowadź nas zawsze
swoją miłościwą ręką.Najświętsza Maryjo, Matko Boża Łaskawa, strzeż nasze rodziny, by
zawsze trwały w zgodzie, i błogosław w wychowaniu naszych dzieci.
Wypraszaj naszym rodzinom moc łaski, by z radością przyjmowały
poczęte w nich życie i otaczały je taką miłością, jaką Ty otaczałaś
– poczętego za sprawą Ducha Świętego - Syna Bożego, Jezusa
Chrystusa.Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas nieustannie iść
do Jezusa, a jeśli upadamy, pomagaj nam podźwignąć się i wrócić do
Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie
pokuty, przynoszącym pokój duszy. Błagamy Cię, wypraszaj nam dar
umiłowania wszystkich sakramentów świętych, które – jako znaki
swojej obecności wśród nas – pozostawił nam Twój Syn. Wtedy, Matko
nasza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i
nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i
prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, nasz Pan, Jezus
Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wiekiwieków. Amen.
Nowenna do Matki Bożej Łaskawej

Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Oblubienico Ducha Świętego,
Rodzicielko Jedynego i Najwyższego Kapłana, Matko Boża Łaskawa! Wejrzyj na nas ze Swego Tronu Łaski i racz przyjąć wszystko, co
posiadamy i czym jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki
chwały Trójcy Przenajświętszej i Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy
nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Roztocz opiekę
Twoją, o Stolico Mądrości, nad każdą uczelnią i szkołą oraz spraw,
by dzieci i młodzież wzrastała w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj
znajdzie miejsce w Twoim Niepokalanym Sercu każda rodzina i każdy
człowiek.Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i
Twoimi, o Matko Boża Łaskawa! Prowadź nas drogą łaski Bożej, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen.
Nowennę do Matko Bożej Łaskawej możemy odprawiać odmawiając przez
dziewięć dni powyższą modlitwę oraz Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i
Chwała Ojcu. Przez czas nowenny należy uczestniczyć we Mszy św. iprzyjmować Komunię św.