Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Modlitwy do Świętego Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych
sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do
Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu
obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie,
ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę
prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… wierząc, że przez
Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam w
miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przezJezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Święty Janie Pawle II,
wyznając naszą wiarę, przebaczając sobie wzajemnie wszystkie urazy, słabości i wady pragniemy zawierzyć Tobie nas samych,
naszą rodzinę i nasz dom. Miej w opiece naszą wiarę, bądź na straży chrześcijańskiej miłości, broń przed lekceważeniem Bożych przykazań, pobudzaj do coraz gorliwszego życia chrześcijańskiego.

Ty jesteś mocny Bogiem, dlatego z nadzieją powierzamy się Tobie i chcemy być otoczeni Twoją szczególną opieką. W duchu zawierzenia chcemy modlić się do Boga przez Twoje wstawiennictwo za Kościół święty, za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnice i kleryków,
za naszą Ojczyznę i wszystkich, którzy mieszkają w Polsce, za Metropolię Warszawską, za jej pasterzy i wszystkich wiernych.

Chcemy modlitwą pomóc naszej parafii. Obejmujemy swą intencją naszych kapłanów,  każdą rodzinę.
Wołamy o pomoc dla chorych, zagubionych. Pragniemy, byś modlił się za nasze dzieci, naszą młodzież, nasze małżeństwa,
za osoby samotne.

Poprzez te słowa modlitwy chcemy odnowić nasze
chrześcijańskie powołanie i trwać w tym dobru,
które stało się udziałem naszego domu.

Zaprowadź nas, święty Janie Pawle II, do Jezusa i Maryi. Pomóż nam kochać Kościół. Otaczaj nas swoją opieką, byśmy jak najlepiej wypełnili wolę Bożą, byśmy po trudach ziemskiej wędrówki mogli wejść do królestwa Bożego, w którym Ty jesteś już od kilku lat. Skieruj nasze myśli, pragnienia, czyny i słowa ku chwale Bożej i czci Matki Niepokalanej. Niech nasze życie po spotkaniu z Tobą będzie żywym świadectwem przeżywania godności dziecka Bożego i szukania zbawienia w Kościele Chrystusa, naszego Pana. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.
Amen.