Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)
Ona dzieł Boskich korona, nad Anioły wywyższona. Choć jest Panią nieba, ziemi, nie gardzi dary naszymi.

Modlitwy, litania i Koronka do Matki Bożej Bolesnej

Modlitwy
I
Matko
Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i
współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać
cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym
umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego.
II
Matko
ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie
cierpienia - jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje
dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność,
znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla
zbawienia świata. Amen.
III

Matko
Bolesna pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym odkrywać w cierpieniu głęboki
sens.Spraw, aby wielkie nasze cierpienia zalewające świat, nie zostały
zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w
zjednoczeniu z Chrystusem.Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały się
wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się do jego
zbawienia.Królowo Męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy zawsze umieli
powtarzać za Jezusem "Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć Mnie ten kielich,
niech się stanie wola Twoja". Amen.
Koronka do Siedem Boleści Maryi

Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r.
Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas (1981-83) podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie (w 2001 r. biskup diecezji Gikongoro,
Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne; są to pierwsze Maryjne
objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku.
Według biskupa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie,
Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho:
To o co was
proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc,by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie.Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz otym całemu światu
dodała kiedy indziej (13.08.1982).


Dziewica kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele.
Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając
każdą tajemnicę.
Prośmy Ducha Świętego, by pobudził nasze serca do pobożnego i owocnego
rozważania tajemnic siedmiu boleści Maryi.
Sposób odmawiania Koronki do Siedmiu Boleści
(Na kanwie obrazów Siedmiu Boleści malowanych techniką Akryl/lLen
autorstwa Ilony Koll-Korwell ofiarowanych w 2003 roku Sanktuarium w Oborach)

Znak Krzyża Świętego

P. Matko Bolesna, porusz serce moje.
W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona
Starzec Symeona przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie
się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać. Owocem tajemnicy
jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu


Boleść druga: Ucieczka do Egiptu
Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu
przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele
zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu


Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni
Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali
Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Owocem tajemnicy jest tęsknota
za Jezusem. Jezusa i Jej współcierpienia.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu


Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się
z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie. Owocem tajemnicy jest cierpliwe
znoszenie krzyżów.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu


Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla
zbawienia świata. Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu


Boleść szósta: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki
Zdjęte z krzyża: Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już
cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z
największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi
łzami. Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu


Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu
Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej.
Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem
tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu


Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Boża Bolesna:
3 x Zdrowaś Maryjo
Za dobrodziejów żywych i umarłych:
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia
P. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza. W. Matka Chrystusa i Matka nasza.

Litania do Matki Bożej Bolesnej

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami


Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami.
Matko Bolesna, módl się za nami.
Matko płacząca, módl się za nami.
Matko żałosna, módl się za nami.
Matko opuszczona, módl się za nami.
Matko stroskana, módl się za nami.
Matko, mieczem przeszyta, módl się za nami.
Matko w smutku pogrążona, módl się za nami.
Matko trwogą przerażona, módl się za nami.
Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami.
Matko najsmutniejsza, módl się za nami.
Krynico łez obfitych, módl się za nami.
Opoko stałości, módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, módl się za nami.
Tarczo uciśnionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Lekarko chorych, módl się za nami.
Umocnienie słabych, módl się za nami.
Ucieczko umierających, módl się za nami.
Korono Męczenników, módl się za nami.
Światło Wyznawców, módl się za nami.
Perło panieńska, módl się za nami.
Radości Świętych Pańskich, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś,że obok Twojego Syna, wywyższonego na
krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył
razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego
zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
Stabat Mater dolorosa
(tekst polski)
Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król!

Jak płakała Matka miła,
jak cierpiała, gdy patrzyła
na boskiego Syna ból.

Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma,
gdy mu stanie przed oczyma
w mękach Matka ta bez skaz?

Kto się smutkiem nie poruszy,
gdy rozważy boleść duszy
Matki z Jej Dziecięciem wraz?

Za swojego ludu zbrodnię,
w mękach widzi tak niegodnie,
zsieczonego Zbawcę dusz.

Widzi Syna wśród konania,
jak samotny głowę skłania,
gdy oddawał ducha już.

Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.

Spraw, by serce me gorzało,
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.

Matko, ponad wszystko świętsza,
 Rany Pana aż do wnętrza
w serce me głęboko wpój.

Cierpiącego tak niezmiernie
Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.

Spraw, niech leję łzy obficie
i przez całe moje życie serce
me z Cierpiącym wiąż.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.

Panno Święta, swe dziewicze
zapłakane wznieś oblicze
jeden niech nas łączy płacz.
 
Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem,
na mym sercu rozżalonym
Jego ból wycisnąć racz.

 Niech mnie męki gwoździe zranią,
niechaj, kiedy patrzę na nią,
krew upoi mnie i krzyż.

Męką ognia nieustanną
nie daj gorzeć, Święta Panno,
w sądu dzień swą pomoc zbliż.
 
A gdy życia kres nastanie,
przez swą Matkę, Chryste Panie,
do zwycięstwa dojść nam daj.

Gdy ulegnie śmierci ciało,
obleczone wieczną chwałą,
dusza niech osiągnie raj.