Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Róża Różańcowa

Modlimy się w intencji naszych kapłanów, za Kościół święty oraz o pokój na świecie. 
Tajemnice Różańca Św.
Róża Różańcowa 1 I ,, Żywa Złota Róża ” której Patronką jest Matka Boża Niepokonana

Róża Różańcowa 2 II ,, Żywa Złota Róża ” której Patronem jest Jan Maria Vianney

Róża Różańcowa 3 III ,, Żywa Złota Róża ” której Patronem jest Św. STANISŁAW PAPCZYŃSKI

Róża Różańcowa 4 IV ,, Żywa Złota Róża ” której patronką jest Św. Teresa od Jezusa

Róża Różańcowa 5 V ,, Żywa Złota Róża ” której patronem jest Św. Karol Baromeusz

Róża Różańcowa 6 I ,, Żywa Srebrna Róża ” której patronem jest Św. Józef Oblubieniec Maryi
TAJEMNICE RADOSNE

1
. Zwiastowanie Najświętszej Maryi P.
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie.
3. Głoszenie przez Pana Jezusa Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.
5. Ustanowienie przez Pana Jezusa Eucharystii, będącej sakramentalnym
wyrazem misterium paschalnego.

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa i konanie Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię.
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Matki Bożej.
5. Ukoronowanie Matki Bożej w niebie. 
Ważne: wypełnij pola oznaczone *


AKT ZAWIERZENIA

Niepokalane Serce Maryi, które w zamian za Twoją miłość do nas otrzymujesz
tyle obelg, ofiaruję Ci i poświęcam na zawsze papieża, biskupów, kapłanów,
zgromadzenia zakonne, naszych duszpasterzy i katechetów, aby w mocy Ducha
Świętego służyli całemu Kościołowi swoją pracą apostolską i ożywiali Charyzmat
wiary w Ludzie Bożym. Gestem tym pragnę podziękować za Twoją matczyną tkliwość,
zadośćuczynić Ci za zniewagi, które znosisz ze strony swoich niewdzięcznych
dzieci. Pragnę też przyczynić się do poświęcenia całego świata, czego tak
bardzo pragnie Twoje Serce.
Zechciej przyjąć tę moją pokorną, lecz szczerą ofiarę. Dusze papieża, biskupów,
kapłanów, zgromadzenia zakonne, naszych duszpasterzy i katechetów ich ciała,
ich życie są Twoje; a ponieważ należą do Ciebie, czuwaj nad nimi i chroń je od
wszelkiego zła niczym Twoje dzieci. Amen.


Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Amen
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana
naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon
pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi
po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

Ojcze Nasz: (Modlitwa Pańska)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź
wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie
wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

3 x Zdrowaś Maryjo: (Pozdrowienie Anielskie)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty
między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Doksologia (mała- po każdej dziesiątce).
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę:
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w
potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi
swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Modlitwa św. Maksymiliana:
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie
uciekamy. I za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za
nieprzyjaciółmi Kościoła Św. i poleconymi Tobie. Amen.

Modlitwa Fatimska:
O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj Nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze
do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego
miłosierdzia.

Na koniec:
Panie Jezu, proszę Cię przez te 20 tajemnic Twojego życia, męki, śmierci i przez Twoją chwałę i przez zasługi Twojej Świętej Matki, abyś nawrócił grzeszników, pomógł konającym i
uwolnił dusze czyśćcowe i udzielił wszystkim nam łaski dobrego życia i dobrej
śmierci i dopuścił do uczestnictwa w Twojej chwale by oglądać Cię pewnego dnia
twarzą w twarz i kochać Cię przez całą wieczność. Amen
I. Żywy Różaniec oznacza:
a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

b. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

c. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem.
W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. 


Modlitwa do Matki Bożej Niepokalanej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik - módl się za nami, którzy się do
Ciebie uciekamy.

Niepokalana, wolna od grzechu pierworodnego
Niepokalana, depcząca głowę szatana
Niepokalana, Pośredniczko łask
Niepokalana, Królowo strzegąca świata
Niepokalana, otoczona koroną gwiazd dwunastu
Niepokalana, złączona z Chrystusem w cierpieniach zbawczych
Niepokalana, Sercem przebitym ukazująca Matczyną Miłość
Niepokalana, przekazująca swoje obietnice św. Katarzynie
Niepokalana, dająca nam w św. Katarzynie Laboure` wzór świętości
Niepokalana, otaczająca opieką noszących Cudowny Medalik

Abyś przez Niepokalaną Cudownego Medalika był nam miłościwy – Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas, Panie.

Abyś wiarę Kościoła umocnić raczył
Abyś Ojca świętego zdrowiem darzyć raczył
Abyś naszej Ojczyźnie błogosławić raczył
Abyśmy mogli cieszyć się odnową moralną narodu
Abyś mądrości rządzącym udzielić raczył
Aby młodzież i dzieci wzrastały w świętej wierze
Aby religijnie obojętni wrócili do pierwotnej pobożności
Abyś chorym, opuszczonym i samotnym łaski radości udzielić raczył
Aby ruchy maryjne cieszyły się rozwojem

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, –
przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P.: O Maryjo bez grzechu poczęta
V.: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, który chciałeś, aby
Najświętsza Dziewica Maryja, a Twoja Matka, Niepokalana w swoim Poczęciu,
wsławiona została niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej
opieki, mogli dojść do radości wiekuistych. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.