Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

 I ,, Żywa Złota Róża ” której Patronką jest Matka Boża Niepokalana

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Adam Kocewiak
2. Nawiedzenie św. Elżbiety – Aga Aga
3. Narodzenie Pana Jezusa – Agnieszka Włodarczyk
4. Ofiarowanie Pana Jezusa- Agnieszka Urik
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Anna Kawa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE BOLESNE
6. Modlitwa w Ogrójcu – Barbara Staśkiewicz
7. Biczowanie Pana Jezusa-Beata Idźwikowska
8. Cierniem ukoronowanie – Bozena S-ka
9. Niesienie krzyża na Górę Kalwarię – Dorota Orchowska
10. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu – Elvyra Karan

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE ŚWIATŁA
11. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Elwira Karan
12. Objawienie w Kanie Galilejskiej – Ewelina CM
13. Głoszenie Królestwa Bożego i namawianie do nawrócenia – Iwona Tomaszewska
14. Przemienienie na Górze Tabor- Joanna Maria
15. Ustanowienie Eucharystii –Karol Gawrych

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE

16. Zmartwychwstanie Pana Jezusa -  Kasia napierała
17. Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Lucyna Katarzyna Mokrzycka
18. Zesłanie Ducha Świętego – Mariusz Mucha
19. Wniebowzięcie Matki Bożej - Michał Sawicki
20. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi- Monika Osełka
Modlitwa do Matki Bożej Niepokalanej
 Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
 Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
 Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
 Niepokalana, wolna od grzechu pierworodnego - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy…. Niepokalana, depcząca głowę szatana – módl się za nami,…..
Niepokalana, Pośredniczko łask –  Niepokalana, Królowo strzegąca świata –
Niepokalana, otoczona koroną gwiazd dwunastu –  Niepokalana, złączona z Chrystusem w cierpieniach zbawczych –
 Niepokalana, Sercem przebitym ukazująca Matczyną Miłość…
Niepokalana, przekazująca swoje obietnice św. Katarzynie…
 Niepokalana, dająca nam w św. Katarzynie Laboure` wzór świętości –
 Niepokalana, otaczająca opieką noszących Cudowny Medalik -

Abyś przez Niepokalaną Cudownego Medalika był nam miłościwy – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wiarę Kościoła umocnić raczył –
Abyś Ojca świętego zdrowiem darzyć raczył –
Abyś naszej Ojczyźnie błogosławić raczył –
 Abyśmy mogli cieszyć się odnową moralną narodu -  Abyś mądrości rządzącym udzielić raczył –
 Aby młodzież i dzieci wzrastały w świętej wierze –  Aby religijnie obojętni wrócili do pierwotnej pobożności
 Abyś chorym, opuszczonym i samotnym łaski radości udzielić raczył, – 
Aby ruchy maryjne cieszyły się rozwojem, –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 P.: O Maryjo bez grzechu poczęta,
V.: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, który chciałeś, aby Najświętsza Dziewica Maryja, a
Twoja Matka, Niepokalana w swoim Poczęciu, wsławiona została
niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej opieki,
mogli dojść do radości wiekuistych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.