Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Nowenna do Św. Stanisława Kostki Dzień II
13.09 (sobota)

DZIEŃ DRUGI

„Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno"

Rozważanie
Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Nie­bieskiego, lecz ten, kto
spełnia wolę mojego Ojca (Mt 7,21).

Nie możesz być chrześcijaninem tylko z nazwy i powoływać się je­dynie na swoją
przynależność do Chrystusa. Nie możesz się podpie­rać Jego imieniem. To za
mało. Właściwie to nic nie znaczy. Zapa­miętaj! Być chrześcijaninem, to nie
przyjąć nazwę, lecz pełnić wolę Ojca, który jest w niebie.
Idąc jeszcze głębiej, odkryjesz, że to przykazanie jest pozytywnym wezwaniem. Masz żyć tak,
aby twoje światło świeciło przed ludźmi i aby widzieli twoje dobre czyny i
chwalili Ojca, który jest w niebie (por. Mt 5,16). To nie o nazwy czy hasła
chodzi. One nie mają zna­czenia. Ty masz swój dom budować na skale. Spadł
deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie
runął, bo na skale był utwierdzony (Mt 7,25).
Tą skałą nie jest tylko Boże słowo, dekalog czy osiem błogosła­wieństw. To przede wszystkim
sam Chrystus! Buduj na Nim, a nie roztrzaskasz swojego życia. Buduj na Krzyżu.
To na Nim zgładził On moje i twoje grzechy. Ale On potrzebuje również tego,
abyś ty przez krzyż wyrzeczeń, wymagań, pracy i wysiłku stawał się zdrowym ziar­nem
pszenicznym. Byś brał czynny udział w procesie zbawienia sie­bie samego.
Jak widzisz, nie o nazwy chodzi...

Modlitwa
Święty Stanisławie! Tyle dzisiaj dróg i tylu proroków. I wszyscy oni obiecują
szczęście. Jak nie pogubić się w wyborach, jak odróżnić zło przebrane w
kolorowe iluzje, od dobra, które na początku wyda­je się szorstkie, wymagające
i odległe. Też żyłeś w czasach zamętu. Jednak zwyciężyłeś. Pomóż teraz i mnie.
Uproś mi u Boga łaskę roz­poznawania Jego woli, bym jej nie mieszał z własną
wolą, wolą tego świata czy wolą szatana, bym doszedł kiedyś do takiej
dojrzałości ducha, by mówić za św. Pawłem: Dla mnie żyć, to Chrystus. Święty
Stanisławie, proszę Cię o pomoc. Amen.

Rachunek sumienia
Jak często sięgam po Pismo św., aby poznawać wolę Bożą? Może najwyższy czas zrobić w tej
kwestii jasne postanowienie? Jakie treści kształtują moje poglądy i moją
wiedzę? Czy umiem ze świata me­diów wybierać jedynie to, co czyni mnie mądrym i
dojrzałym? Jak wygląda moje życie sakramentalne? Ile wspólnego z Bożą wolą ma­ją
treści wypełniające moje codzienne życie? Czy starcza mi odwagi do przyznawania
się do Chrystusa i obrony wartości chrześcijań­skich, gdy są one ośmieszane lub
wypaczane?

Przesłania
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? (Rz 8,35)

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek (Ps 25,4)

On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję (Ps 62, 7).


Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała...