Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Nowenna do Św. Stanisława Kostki Dzień IV
15. 09 (poniedziałek)

DZIEŃ CZWARTY

„Czcij ojca swego i matkę swoją"

Rozważanie

Bóg zobowiązuje do czci wobec rodziców, aby zabezpieczyć pod­stawowe dobro ludzkiej
wspólnoty - rodzinę. Poza rodziną nie ma innej wspólnoty, w której byłyby tak
silne więzy, jak również silne zo­bowiązania. Dlatego lekceważenie tych więzi
jest zawsze bardzo bo­lesne dla człowieka.

Słowa: Czcij ojca twego i matkę z taką samą siłą odnoszą się do dziecka, jak i do rodziców.
Nie wystarczy być rodzicem biologicz­nym. Trzeba stawać się godnym imienia
ojca, godną imienia matki! Rodzice też muszą pamiętać, aby prawdziwie
zasługiwać na cześć swych dzieci.
Odrzucić dziecko - to przekreślić swoje powołanie do rodziciel­stwa, czyli zubożyć
siebie. Zaniedbać wychowanie - to nie rozwijać swych naturalnych wartości
stawania się matką i ojcem.
Aby dziecko mogło czcić swych rodziców, musi być przyjmowane jako dar Boży, a nie
konieczność. Czasem jest to dar trudny, ale bez­cenny. Jeśli dziecko jest
uważane za ciężar lub dodatek życiowy, to znaczy, że miłość się nie liczy, a
świat zamieni się w koszmar. Ważny jest też stosunek do dziecka poczętego.
Nawet jeśli pojawiło się „nie­oczekiwanie", nigdy nie jest intruzem ani
agresorem. Jest osobą ludzką i ma prawo do szacunku i miłości swoich rodziców.
Podstawą miłości do dziecka jest autentyczna miłość pomiędzy małżonkami, a ta
wywodzi się z głębokiego oparcia jej w Bogu.
Ale też odrzucić ojca i matkę - to ulec złudzeniu, że inne więzy są silniejsze i
dopełnią ludzkie tęsknoty. To zubożyć uczucia i skazać się na niedojrzałość
psychiczną i emocjonalną.

Modlitwa
Św. Stanisławie Kostko! Ty wiesz, jak wielkie jest dziś zagrożenie trwałości i
dobra rodziny. Różnorakie siły chcą ten fundament ładu społecznego zniszczyć.
Jak bezgranicznie samotny będzie człowiek bez oparcia o miłość swoich rodziców!
Będzie jak statek, który zawi­ja do przypadkowych portów miotany chwilowym
złudzeniem trwa­łego zakotwiczenia. Nie może złe drzewo wydać dobrych owoców.
Pozwól nam w tym szaleństwie niszczenia miłości odpowiedzialnej i ofiarnej
ocalić rodzinę. Amen.

Rachunek sumienia

Czy masz świadomość swych przywilejów i obowiązków wynika­jących z przynależności do
rodziny? Czy nie jest ona hotelem, w któ­rym wzajemnie świadczycie sobie
usługi? Czy nie walczycie w niej o uprzywilejowane pozycje? Czy umiesz docenić
trud pozostałych członków rodziny? Jesteś cierpliwy i wyrozumiały? Ile jest w
tobie dla nich taktu, czułych gestów, dobrych słów? Czy umiesz z nimi rozma­wiać
o swych emocjach, oczekiwaniach..., nie mów, że to tylko z ich powodu. Problem
jest także w tobie...

Przesłania

Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest spra­wiedliwe (Ef 6,1).

Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowuj­cie je stosując karcenie i
napominanie Pańskie (Ef 6,4).

Nie pytaj, co rodzina może dać tobie. Zastanawiaj się, co ty mo­żesz dać swojej rodzinie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała...