Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Nowenna do Św. Stanisława Kostki Dzień IX
20. 09 ( sobota)

DZIEŃ DZIEWIĄTY

„Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest"

Rozważanie

Dzisiaj tylu ludzi odrzuca wewnętrzne przeżycia, ufając raczej zmysłom i instynktowi.
Przykazanie: Nie pożądaj wzywa do czujno­ści, bym nie dal się uwikłać tym siłom
pożądania, które drzemią we mnie jako „zarzewie grzechu". Nie mogę dać się
opanować żądzy za­spokajania potrzeb cielesnych. Jeżeli będziecie żyli według dala,
cze­ka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie po­pędy
dala, będziecie żyli (Rz 8,13).

Nie pozwólmy uwikłać się tej cywilizacji pożądania i użycia, któ­ra się panoszy, jest
głośna, uwodzi mianem postępu. Jest to bowiem antycywilizacja i antykultura,
która nie pozwala człowiekowi wzra­stać duchowo. U początku wszystkiego jest
Bóg, który zaszczepił w nas potrzebę Prawdy, Dobra i Piękna. To są wymiary
kultury, któ­ra nie „zużywa" człowieka, ale zaspokaja jego tęsknoty. Nie
ma przyszłości ani jednostka ludzka, ani społeczność, jeśli będzie się ją
popychać do niczym nieograniczonych działań w dziedzinie zmysłów i życia
seksualnego.
Pożądanie jest tym, czym żyje ludzkie serce. Nie ma wtedy w nim miejsca na dobra wyższe,
duchowe. Człowiek staje się poniekąd nie­wolnikiem posiadania i używania, nie
bacząc nawet na własną god­ność, na bliźniego, na dobro społeczeństwa, na
samego Boga. Jest to pożądanie zwodnicze.
Pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a za­tem nie mogą być naszym
celem ostatecznym. Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest
ważniejsza niż ciało. Dlatego ni­gdy nikomu nie wolno dążyć do dóbr
materialnych z pogwałceniem prawa moralnego i praw drugiego człowieka. Nie
bogaćcie się kosz­tem drugiego. Nie zagubcie zwykłej ludzkiej wrażliwości na
cudzą biedę. Nie ulegajcie też pokusie zazdrości. Przywracajcie blask pięk­nemu
słowu uczciwość w słowie i czynie. Uczciwość jest źródłem wzajemnego zaufania,
a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju.
Nie osiągniemy szczęścia ani nawet zwyczajnej stabilizacji, nie li­cząc się z
prawem Bożym. Dlatego całym sercem zaufajmy Bogu, że Jego przykazania są
słuszne i że ich przestrzeganie zabezpiecza czło­wieka i przynosi mu radość i
pokój już tu na ziemi.
Wolność jest trudna. Trzeba się jej uczyć, ażeby nie stała się naszą niewolą ani też nie
stawała się przyczyną zniewolenia innych. Pożą­danie rzeczy i ludzi jest
korzeniem egoizmu, a nawet zawiści i niena­wiści wzajemnych.

Modlitwa

Święty Stanisławie! Pozwól mi wypełnić moje serce dobrami du­chowymi. Niech Bóg stanie
się skałą, na której buduję gmach życia. Niech będzie tą drogocenną perłą, dla
której wyzbywam się drob­nych świecidełek. Wiem, że ilekroć słabnie moja więź z
Bogiem, je­stem skazany na potężne siły pożądania rzeczy i osób, które przecież
i tak nie są w stanie wypełnić moich najgłębszych tęsknot. Nie do­puść do
uwikłania się w świecie złudzeń, wciąż nowych doznań, przyjemności, które
poszerzą tylko moją duchową pustkę, a przez nią cierpienie. Ucz mnie prawdziwej
wolności. Przez Chrystusa Pa­na naszego. Amen.

Rachunek sumienia
Jest naturalne, że rodzą się w nas pożądania. Wywołują one na­pięcia pomiędzy tym,
co powinienem uczynić, a tym, do czego popy­chają emocje, namiętności, zmysły.
Czy poddaję moje namiętności kontroli rozumu, czy też łatwo ulegam im? Jak
często ostateczne zwycięstwo należy do norm moralnych i troski o zachowanie
własnej godności? Co jest moim najpoważniejszym zniewoleniem? Do czego
najczęściej lgnie moje serce i jakim sprawom poświęcam swój czas
i zainteresowania? Czy stoją one na drodze do mojego duchowego wzrostu? Czy motto
św. Stanisława Kostki Do wyższych rzeczy jestem stworzony, może być mottem
również i mojego życia? Czy jestem przekonany o prawdzie, że tylko Chrystus
może uczynić mnie wol­nym?

Przesłania
Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie
jego nie jest zależne od jego mienia (Łk 12,15).

Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu do­puścił cudzołóstwa (Mt 5,27).

Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu (św. Augustyn).


Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....