Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Nowenna do Św. Stanisława Kostki Dzień V
16. 09 (wtorek)

DZIEŃ PIĄTY

„Nie zabijaj"

Rozważanie
Jest to zakaz stanowczy i absolutny. Daje każdemu człowiekowi prawo do życia od
poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób szczególny broni ludzi
niewinnych i bezbronnych.

Musisz wszystko czynić, aby to prawo było
przestrzegane, aby żaden czło­wiek nie stał się ofiarą agresji na jego życie
lub zdrowie. Aby nie był dręczony, torturowany, zabijany, wykorzystywany do
eksperymen­tów czy sprzedawany do handlu organami.
Nasza historia, również i ta najbliższa, jest obarczona śmiercią milionów niewinnych
ludzi. Korzeniem tych zbrodni jest chęć przy­właszczenia przez człowieka Bożej
władzy nad życiem i śmiercią bliź­niego. W miejsce Boga człowiek sam chce
stanowić, co dobre, a co złe.
Do cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa przyłączmy wiel­ki cmentarz nienarodzonych,
broniących się przed zagrożeniem w ło­nach swych matek.
Nie zabijaj!
To przykazanie wzywa cię również do pozytywnych postaw. Chroń zdrowie i szanuj
godność ludzką każdego człowieka. On jest bowiem darem Boga. Wiele można
zrujnować w ludzkich su­mieniach, obyczajach, opinii zbiorowej, w środkach
przekazu. Jeśli człowiek zabija począwszy od nienarodzonych, skończywszy na sta­rych
i chorych, nie jest zdolny kochać i poszerza pustynię braku mi­łości.

Modlitwa
Tak łatwo zabić w sobie i w innych wiarę w dobro, sens, prawdę - przez zaprzeczanie im
słowem lub postawą. Tak łatwo obudzić cynizm lub wyzwolić demony okrucieństwa.
Tak łatwo stworzyć sys­temy zabijania i tłumienia ducha redukując potrzeby
człowieka do chleba i igrzysk. Tak łatwo wywrócić system wartości, w którym
prawo siły, władzy i pieniądza pochłonie ludzką moralność. Zostaną krwawe jatki
nienarodzonych, dobijanych w imię litości i eliminowa­nych, bo stanęli na mojej
drodze. Św. Stanisławie chroń nas przed barbarzyństwem neopogaństwa i pomóż
przywrócić cnotę mi­łości i szacunku wobec życia każdej ludzkiej istoty. Amen.

Rachunek sumienia
Kim jest dla ciebie drugi człowiek? Konkurentem, zagrożeniem, przeszkodą, szansą... Kto jest
twoim bliźnim? Czy umiesz przeba­czać? Tobie też tyle przebaczono. Czy obce są
ci uczucia lekceważe­nia innych, pogardy, złośliwości, gniewu? Jaki jest twój
stosunek do aborcji, eutanazji, eksperymentów embrionalnych? Czy respektu­jesz
etykę chrześcijańską we wszystkich jej aspektach?

Przesłania
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (Mt 22,39).

Uchroń mnie od nienawiści i pogardy Panie!

Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi (J 15,15).

Miłujcie nieprzyjaciół waszych (Łk 6,35).

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, zły człowiek ze złego
skarbca wydobywa zło. (Łk 6,45).

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała ...