Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Nowenna do Św. Stanisława Kostki Dzień VI
17. 09 ( środa)

DZIEŃ SZÓSTY

Nie cudzołóż"

Rozważanie
Ten, który uczy: "Nie cudzołóż", jest jednocześnie Dobrym Paste­rzem. Sam jest Miłością,
stąd na swój wzór chce ludzką miłość uczy­nić piękną, trwałą, wierną,
nierozerwalną.

Prawdziwa miłość nie jest mglistym marzeniem ani ślepą
namiętnością. Dojrzała miłość nie re­dukuje człowieka do przedmiotu, którego
się używa, bo w danej chwili dostarcza mi przyjemności i zaspokaja moje
pożądanie. Pięk­no miłości polega na tym, że jest wymagająca i nakierowana na
do­bro. Jezus ustanowił sakrament małżeństwa po to, aby Jego w nim obecność
była siłą i światłem małżonków. Aby przezwyciężali słabo­ści i pokusy. Aby nie
dali się uwieść żadnej modzie.
Cudzołóstwo i rozwiązłość stają się normą w imię rzekomej wol­nej miłości. Zaś głos
sumienia jest nieustannie zagłuszany przez pro­roków nowoczesności pozostających
na usługach Złego.
Tylko współpracując z Bogiem, możemy wytrwać w miłości i zbu­dować trwały dom. Dla
świata jesteś bowiem towarem, dla szata­na przeciwnikiem, zaś dla Boga
niepowtarzalnym dziełem, za które oddał życie. Nie wolno lękać się miłości,
która stawia człowiekowi wymagania. Bez wymagań nie ma wzrostu. Trzeba więc nad
sobą pracować. Trzeba być świadomym swoich uczynków, słów, myśli. Wspieraj nas
w tym, Matko z Kany Galilejskiej, Matko Chrystusa i ty, św. Stanisławie Kostko.

Modlitwa
Daj mi zrozumieć, że jeśli myślę tylko o ciele drugiej osoby, to znaczy, że jej nie
kocham, tylko chcę się nią posłużyć. Wiem, że kochać to chcieć dobra dla
innych. Jest to trudne zadanie wytrwać w czystości i wierności. Współczesny
świat postawił seksualność na piedestale, łudząc nas, że uwolniona z wszelkich
norm moralnych i prawnych, zaspokoi tęsknoty i zapewni szczęście. Uchroń nas,
Św. Stanisławie Kostko, od rozwiązłości i wyproś laski do takiego kiero­wania
swoją płodnością, aby było ono zgodne z Bożym zamysłem wobec nas. Amen.

Rachunek sumienia
Co się stało z przykazaniem "Nie cudzołóż" w naszych czasach? Czy masz poczucie, że twoje
ciało jest świątynią Ducha św. Czy i w jaki sposób troszczysz się o godność
swojego ciała? Czy jesteś panem swojej seksualności? Jakie wartości kryje
wypowiadane przez ciebie słowo - kocham - wyrażane wobec drugiej osoby? Czy
twoja oce­na pornografii, antykoncepcji i rozwiązłości seksualnej wynika z Bo­żego
porządku ludzkiej płciowości, czy z subiektywnych odczuć i lansowanych wzorców
pełnej swobody erotycznej?

Przesłania
Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne
i co doskonale (Rz. 12,2).

Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała (Ga 5,16).

Mężowie powinni miłować swoje żony, jak własne ciało (Ef 5,28; por. Koi 3,19).

Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju (Rz. 8,6).


Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała...