Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Nowenna do Św. Stanisława Kostki Dzień VII
18. 09 (czwartek)

DZIEŃ SIÓDMY

„Nie kradnij"

Rozważanie
To przykazanie strzeże ludzkiej własności. Ta prawda wpisa­na jest w sumienie
człowieka. Człowiek potrzebuje rzeczy jako środ­ków do życia. Dlatego otrzymał
od Stwórcy władzę nad rzeczami i zdolność przetwarzania ich według swoich
potrzeb.

 Mamy używać dóbr i wytwarzać nowe. Zarówno jednostka, jak i całe
społeczeństwa mają prawo być zasobniejsze, aby żyć w sposób bardziej godny ludz­kich
istot. Jednak nie wolno ulegać pokusie, aby w tym rozwoju eko­nomicznym czy
posiadaniu osobistym iść na skróty, ulegając chciwo­ści i niesprawiedliwości.
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej
duszy szkodę poniósł? (Mt 16,26).
Nie kradnij!
To nie znaczy - nie posiadaj! To nie znaczy - nie pro­dukuj, nie wytwarzaj
nowych dóbr. To oznacza - nie nadużywaj twej władzy nad własnością tak, aby
inni przez to stawali się nędzarzami. Nie wolno ulec pokusie bogactwa z
pominięciem sprawiedliwości społecznej, aby nie obciążać swojego sumienia
krzykiem nędzarzy i głodujących. Musimy troszczyć się o najuboższych i
najbardziej po­trzebujących.

Modlitwa

Św. Stanisławie Kostko! Za twoich lat pojęcie honor, uczciwość, prawo własności
były takie oczywiste. Dziś pomieszano prawo posia­dania z bezwzględnością w
zdobywaniu dóbr tego świata - natych­miast i jak najwięcej, bez względu na
środki, jakimi się posłużymy. Materia zdominowała ducha. Pomóż nam odzyskać
zdrowy rozsą­dek i świadomość, że dobra materialne są tylko środkiem do celu.
Wyproś łaskę zachowania równowagi pomiędzy troską i poświęca­nym czasem dla pozyskiwania
pieniędzy i dóbr doczesnych, a rozwo­jem intelektualnym, duchowym i religijnym.
Amen.

Rachunek sumienia
Czy umiesz docenić pracę innych i szanować jej owoce? Chcesz brać udział w wyścigu
szczurów o to, by mieć więcej niż inni? Zdoby­wasz po to, by się chełpić,
wywyższać i na tym budować swoje poczu­cie wartości? Bliżej ci do chciwości czy
rozrzutności? Umiesz brać, ale czy umiesz i dawać z tego, co posiadasz? Czy
zazdrościsz innym tego, co posiadają? Czy podejrzewasz ich o nieuczciwość? Czy
nie kombinujesz pod pozorem rekompensaty? Czy w sposób przejrzysty używasz
pojęć, takich jak złodziej, kradzież, uczciwość..?

Przesłania
Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają duszy twojej od ciebie, komu więc przypadnie to, coś
przygotował (Lk 12,20).

Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie nisz­czą i gdzie złodzieje
nie włamują się i nie kradną (Mt 6,20).

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł (Mk 16,26).

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego (Mk 10,25).

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu (Mikołaj Gogol).


Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała...