Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Nowenna do Św. Stanisława Kostki Dzień VIII
19. 09 (piątek)

DZIEŃ ÓSMY

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu"

Rozważanie

W Wieczerniku Chrystus wypowiedział słowa: Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie (J 4.6).

Poza Chrystusem nie ma innej drogi i nie ma in­nego pośrednika. Tylko Bóg jest pełną
prawdą. Wszelka zaś prawda, do której dochodzi umysł ludzki, jest tylko cząstką
i odblaskiem tej Prawdy, jaka jest w Bogu. Ponieważ Prawda Boża przerasta
człowie­ka, stąd musi on być zakotwiczony w Bogu. Jestem stworzony na ob­raz
Boży, więc jestem wezwany do życia w prawdzie i cale moje po­stępowanie mam
poddać wymogom prawdy.
Słowo ludzkie, które nie wynika z Bożej Prawdy może być spęta­ne egocentryzmem,
kłamstwem, podstępem, a nawet nienawiścią i pogardą wobec innych. Dlatego
musimy przywrócić cnotę prawdo­mówności. Zbyt często słowo jest kierowane do
drugiego, by na nie­go wpływać, podporządkowywać go i wykorzystywać, wprowadzać
w jego życie niepokój, niemoralność i nieład wewnętrzny. Trzeba przywrócić
odwagę cnocie prawdomówności i wprowadzać ją w ży­cie rodzin, środowisk i
społeczeństw oraz do środków przekazu, eko­nomii, kultury i polityki. Prawda
jest dobrem dla człowieka i chroni relacje międzyludzkie. Każdy człowiek ma
prawo do prawdy. Nie wolno manipulować drugim człowiekiem. Mowa wasza niech
będzie: tak - tak, nie - nie. Mowa ludzka nie powinna też ranić poprzez ob­mowy,
zniesławienia, oszczerstwa.

Modlitwa

Ileż krzywdy dokonuje się z powodu pochopnych osądów, niezna­jomości faktów i motywów,
podejrzeń, zawiści, mściwości, komplek­sów... Jeszcze większa krzywda dotyka
tych, których niszczymy świadomie, wypaczając prawdę o nich i bezczeszcząc ich
dobre imię. Pomóż mi, św. Stanisławie Kostko, być powściągliwym w ocenach
drugiego człowieka. Pomóż mi raczej widzieć w nim dobro, niż zło. Uproś mi dar
odróżniania prawdy od kłamstwa. Spraw, aby język mój nikogo nie ranił, bym
służył drugim bez uprzedzeń, z odwagą, z szacunkiem i kulturą słowa. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Rachunek sumienia
Czy rozpowszechniasz plotki? Czy kłamiesz, aby zyskać czyjąś przychylność? Czy masz
odwagę bronić ludzi krzywdzonych obmo­wami? Czy widzisz też dobre strony u
swoich wrogów? Wobec kogo jesteś najbardziej krytyczny i dlaczego?
Zanim Sokrates dopuścił kogoś do wypowiedzi, pytał: Czy przesiałeś to, co chcesz mi
powiedzieć, przez trzy sita? (...) Pierwsze sito - to prawda. Czy jesteś pewny,
że wszystko, co mi chcesz powiedzieć, jest zgodne z prawdą? Nie jesteś pewny.
Skoro więc to, co chcesz mi po­wiedzieć, nie jest prawdziwe, to czy jest
przynajmniej dobre? (drugie sito). I trzecie sito - czy to, co chcesz mi
powiedzieć, jest konieczne? Jeśli więc to, co chcesz mi powiedzieć, nie jest
ani prawdziwe, ani dobre, ani konieczne, to nie obciążaj tym ani siebie, ani
mnie (Sokrates).

Przesłania
Jeżeli masz coś przeciwko bratu swemu, idź i upomnij go w cztery oczy (por. Mt 18,15).

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? (Mt 7,3).

Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo
na podstawie słów twoich będziesz uniewinnio­ny i na podstawie słów twoich
będziesz potępiony (Mt 12, 36-37).

Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie (Mk 7,6).


Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała..