Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Przemienienie Pańskie

Wydarzenie z życia Jezusa, opisane w Biblii przez trzech ewangelistów: Mateusza, Marka i Łukasza.
Jezus zabrał trzech wybranych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor, gdzie zobaczyli go w chwale, rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem.
"I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im: Mojzesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali." (Mt.17,2-3)
Tam uczniowie usłyszeli głos Boży rozlegający się z obłoku: " (...) Ten jest mój syn umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie.! A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo." (Mt.17,5-6)
Wówczas Pan Jezus nakazał uczniom milczenie aż do zmartwychwstania.
  Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie - Synem
Bożym. Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i
niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się.
Dzisiaj to wydarzenie przypomina nam i upewnia w tym, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los, poza tym daje nadzieję, że przyjdzie czas kiedy odmieni nas wszystkich i w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami nieprzemijającej chwały.
Warunkiem jedynie jest uparta próba naśladowania Chrystusa, i zachowanie w pamięci myśli o tym co przygotował dla nas Bóg. On chce, abyśmy ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim, rozwijając w sobie cnoty. 
IX - dniowa Nowenna przed Przemienieniem Pańskim
Dzień I - 28 lipca
Bóg jest miłością! Posłannictwem Syna Bożego i wypełnieniem Jego życia
jest miłość. Jakże nieskończony w swej miłości jest Pan Jezus! Wysokości
niebios zamienia na ziemskie niskości, po to by smutne i nędzne życie
grzesznika przemienić. Bóstwo swe, którego nie zdołają ogarnąć
niebiańskie przestworza, ukrywa w ludzkim ciele, po to by biednemu
człowiekowi być bratem w każdym czasie, w każdej życia chwili.
Boski Zbawiciel przyjmuje trud ziemskiego życia i śmierć męczeńską. Syn
Boży zawisł na krzyżu! Miłość Boża została ukrzyżowana! Dla ciebie!
Przed krzyżem Przemieniania Pańskiego klęknijmy na kolana! Do tego
krzyża niech przylgną nie tylko nasze myśli, ale dusze i serca, albowiem
po tym krzyżu spłynęła Najświętsza Krew Jezusowa na zadośćuczynienie za
nasze grzechy, na cudowne zmartwychwstanie naszych dusz! U stóp krzyża
wychwalajmy cud Zbawczego Przemienienia.
3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

Dzień II - 29 lipca
Cudowny jest Chrystus, gdy jednym swym słowem albo gestem przywraca
zdrowie chorym, powołuje do życia umarłych, nakarmia tysięczne rzesze
kilkoma bochenkami chleba, ucisza wzburzone morze, nagradza wiarę
uczniów obfitym połowem ryb lub sam po falach morskich stąpając,
podtrzymuje tonącego Piotra. Równie cudowne jest Jego działanie, gdy
ucisza burzę grzesznego sumienia i nieśmiertelną duszę wyprowadza z
otchłani grzechów na słoneczny blask Łaski Bożej, to znaczy, gdy
grzesznika rozgrzesza i uwalnia od grzechów.
Wiedz, że moc i prawo rozgrzeszania okupił Chrystus niezwykłą ceną. Tą
ceną jest jego męka i śmierć na krzyżu. Jego najświętsza, przelana krew!
Pomiędzy tobą, grzesznikiem, grzesznikiem sprawiedliwością Bożą
dotkniętą twoimi grzechami, pośredniczy Ukrzyżowany Chrystus po to, aby
noc gniewu Bożego przemienić w jasny dzień przebaczenia i Boskiej
łaskawości. Godnym przystąpieniem do Sakramentu Pokuty świętej uczcij
cud Przemienienia Chrystusowego, cud rozgrzeszenia!
3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

Dzień III - 30 lipca
Syn Boży, który stał się człowiekiem, żył wśród nas, cierpiał za nas i
umarł na krzyżu. Zapragnął pozostać na zawsze wśród ludzi w Bóstwie swym
i człowieczeństwie, utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza pod
postacią chleba. Jaki jest cel tego utajenia - przemienienia? Celem tym
jest zjednoczenie się z człowiekiem. Komunia święta to łączność
człowieka z Boskim Zbawicielem. Przez Komunię świętą stajesz się silnym
mocą samego Chrystusa, który zamieszkał w twej duszy, jak w żywym
tabernakulum. A gdy sam Bóg z tobą - któż przeciwko tobie? Postanów
przez szczere i częste Komunie święte stać się godnym cudu przemienienia
ciebie, wygnańca ziemi w przyszłego mieszkańca niebios.
3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

Dzień IV - 31 lipca
Boski Zbawiciel jest samą miłością. Miłością i ofiarą przemienienia
człowieka, zdobywa i zwycięża świat. Chrystusowa miłość przeciwstawia
się ludzkiej nienawiści i samolubstwu. Chcesz, żeby spełnił się cud
przemienienia ludzkości w duchu Chrystusowym, żeby stał się cud
Królestwa Bożego na ziemi? Spełniaj szczerze i sumiennie przykazania
miłości Boga i miłości bliźniego. Miłujmy się wzajemnie tak, jak nas
Chrystus umiłował. Miłujmy nie tylko słowem, ale i czynami, a królestwo
pokoju, cud Przemieniającego Miłościwego Zbawcy stanie się naszym
udziałem!
3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

Dzień V - 1 sierpnia
W mozole i trudzie, w krwi męczenników, w bohaterstwie dziewic, w
samozaparciu wyznawców, prawda Chrystusowa toruje sobie drogę w ludzkiej
społeczności. Przeciwko tej prawdzie sprzysięgło się wszelkie zło.
Przykazania Boże są wciąż deptane, a cnota poniewierana.
Czy serce twoje miłujące Chrystusa nie przeraża się tą tragiczną odmianą
ludzkości? Cóż uczynisz, by wynagrodzić Boskiemu Zbawcy wyrządzone Mu
krzywdy? Przyrzeknij, że będziesz się brzydził każdym, choćby
najmniejszym grzechem, że będziesz skwapliwie i ofiarnie służył
Chrystusowi w czystości serca. Przez wierne sługi Boże objawia się
zwycięska moc Boskiego Przemienienia.
3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

Dzień VI - 2 sierpnia
Nie wystarczy służyć Chrystusowi w cichości serca. Kiedy publiczne
społeczne życie urąga Bogu i Jego woli, kiedy w zbrodniczym szale
odrzuca znak krzyża, wtedy należy publicznie wyznać Chrystusa przed
ludźmi.
Czy zabraknie nam do tego odwagi? Wszakże Boski Zbawiciel przemienia
każdą ofiarę w wiekuistą nagrodę i każdą walkę w wiekuiste zwycięstwo.
Działajmy więc tak, aby w ów wielki dzień Przemienienia Pańskiego, Pan
Jezus wyznał nas wiernych swych wyznawców przed Ojcem, który jest w
niebie.
3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

Dzień VII - 3 sierpnia
Myśl o śmierci dla bezbożnych, występnych ludzi kojarzy się z grobem,
pustką, zwątpieniem i rozpaczą. Lecz dla wyznawców Chrystusa jest tylko
przejściem do wiekuistego, zasłużonego pokoju i uszczęśliwienia. Taką
bowiem radosną nowinę głosi Przemieniający Chrystus: Chociaż byś umarł,
żyw będziesz! Grobu cienie - śmierci cienie Rozproszy nam Przemienienie
Boga Zbawcy Życia Dawcy!
3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

Dzień VIII - 4 sierpnia
Z Boga jestem, do Boga wrócić jest moim przeznaczeniem. Oto
streszczenie, oto istotne zadanie życia człowieczego! Spełnisz to
zadanie, jeśli wiernym pozostaniesz Bogu w myśli, w słowach i czynach.
Dobrej, lecz słabej naszej woli, użycz łaski wytrwania, Panie Jezu! Ku
górze Tabor, górze Twojego Boskiego Przemienienia kierują się nasze
serca. Pragniemy na niej zjednoczyć się z Tobą. Panie! Dobrze tam z Tobą
być!
3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

Dzień IX - 5 sierpnia
Od wieków wierni garną się tłumnie do Przemieniającego Cudownego Pana
Jezusa, by w modlitwie uczestniczyć w tajemnicy Przemienienia.
Tak bracie, siostro - modlitwa pokorna, modlitwa pełna głębokiej wiary,
niczym niezachwianej ufności, modlitwa uznająca najwyższą wolę Stwórcy
-taka modlitwa sprawia, że promień wszechmocy Bożej pada na naszą
bezradność, na troski, kłopoty i przeciwności życia, na żale i skargi.
Po takiej modlitwie wstajemy pokrzepieni i pełni radosnej nadziei.
Chciej tak się modlić, a z głębi wzruszonego serca wychwalać będziesz
cud Przemienienia Pańskiego!
3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.
Święto Przemienienia Pańskiego obchodzone jest w Kościele Katolickim w dniu 6 sierpnia.
Upamiętnia objawienie skierowane przez Jezusa do trzech wybranych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana
Koronka do Przemienienia Pańskiego:
1. Jezu! jakoś się przemienił,
będąc Bogiem, stając się człowiekiem: tak racz przemienić wszystkie
smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz ... Zdrowaś ... Chwała Ojcu ...

2. Jezu! jakoś się przemienił na
górze Tabor, dla utwierdzenia wiary świętej o prawdziwym Bóstwie Twoim;
tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne
pociechy.
Ojcze nasz ... Zdrowaś ... Chwała Ojcu ...

3. Jezu! jakoś się przemienił przy
ostatniej wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w prawdziwe Ciało Swe
i Krew Swoją przenajświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki moje
w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz .... Zdrowaś .... Chwała Ojcu ...

4. Jezu jakoś się przemienił czasu
męki swojej, gdyś był razami i sińcami oszpecony, i będąc Bogiem
nieśmiertelnym, umarłeś za nas na krzyżu; tak racz przemienić wszystkie
smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz ... Zdrowaś ... Chwała Ojcu ...

5. Jezu! jakoś się przemienił przy
chwalebnem Zmartwychwstaniu uwielbionego Ciała Twego, gdyś pocieszył
Matkę Swoje Najświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki,
strapienia i dolegliwości moje, w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz ... Zdrowaś .... Chwała Ojcu ... 
Ofiarowanie Koronki
Przedwieczny Synu Boga żywego, Panie nasz, Jezu Chryste! ofiaruję Tobie te pacierze moje, zmiłuj się nade mną grzesznikiem złośliwym! a przez
pięciorakie najświętsze Przemienienie Twoje racz gniew Twój i Twoje karanie sprawiedliwe przemienić nade mną w łaskę, miłosierdzie i
błogosławieństwo ojcowskie; wszelkie smutki,strapienia, przeciwności moje, przemienić mi w radość, wesele i pociechę zbawienną; racz wszystko złe, na jakie zasłużyłem, przemienić miłosierdziem Swoim w dobre i szczęśliwe; nieprzyjaciół moich w przyjaciół, wszystkie od nich niebezpieczeństwa w pocieszenie; racz mnie samego najniegodniejszogo grzesznika przeciw Tobie, Ojcu najlepszemu, przemienić łaską Twoją, w wiernego i gorliwego sługę i naśladowcę Twojego, abym na miłosierdzie Twoje w życiu tem zasłużywszy, we wszystkim pokornie i z wdzięczności, woli się Twojej zawsze poddawał, i do błogosławionego królestwa Twego był przyjętym, który z Ojcem i z Duchem świętym Bóg w Trójcy Przenajświętszej żyjesz i królujesz na wieki. Amen.