Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Święto Bożego Miłosierdzia

Słów kilka o Święcie Miłosierdzia Bożego:
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli
II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw kard. Franciszek
Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy
biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec
Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich
diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000
roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa,
które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej:


"Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są
wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które
się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do
spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699)."
W wielu objawieniach Pan Jezus
określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła,
ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i
obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska
„zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w
tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do
najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego.
Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski 6–ciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win ikar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach
Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w
święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”.
Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu
przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. "Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego" (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Niech się
nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak
szkarłat. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Dusze giną
mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto
miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki.
AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja
dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie
Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję
się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i
dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje
miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak
i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc
pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o
Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze
strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam
bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali
zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.